17/9 hade församlingen en söndag med pastor Bertil Carmesund.

Publicerat 

Bertil Carmesund predikade över ämnet våra nådegåvor. Han berättade många personliga, både roliga och mindre roliga händelser ur sitt långa liv, allt med en övertygelse om att Herren haft ett finger med i hans liv hela tiden.

Efter gemensam kyrkfika i källarvåningen fortsatte Carmesund att samtala med församlingen om hur vi i vårt närområde skulle göra Jesus känd, trodd och älskad, vilket vi ju alla vill. Vi fick arbetsmaterial att tillsammans fortsätta arbeta med, efter att han åkt hem till Fristad.