Ekumeniakyrkan i Sveriges internationella insamling 1:a Advent – 31 januari 2019

Publicerat 

Ett stavfel är kanske inte hela världen.
Men att få möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna betyder desto mer.

Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Dörren till skolan är också dörren till ett självständigt liv och en tryggare framtid. När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir klassrummet en skyddad plats. Dels rent konkret – ett barn är tryggare i skolan än på gatan. Dels på sikt. Utbildning är den säkraste vägen ut ur fattigdom och ger möjlighet att styra över sitt eget liv.

Årets internationella insamling handlar om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp. Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor. Pastorerna gör en oerhörd värdefull insats runt om i världen. Insamlingen pågår mellan 1:a advent (2 december) 2018 och 31 januari 2019.

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.

Plusgiro: Sätt in din gåva på pg 90 03 28-6