Böneveckan för kristen enhet 18-25/1 2019

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 december, 2018. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nhttps://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/

 

Tema: Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan

Böneveckan

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.

 

Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Indonesien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund. Gudstjänsten firas normalt söndagen i Böneveckan, det vill säga den 20 januari, vilket också är Bibelns dag.

Så här beskriver kristna i Indonesien bakgrunden till temat för 2019:
”Bara genom att ta till oss Jesu bön att ”de alla ska bli ett” kan vi bära vittnesbörd om en levande enhet i mångfald. Det är genom vår enhet i Kristus som vi förmår att bekämpa orättfärdigheten och tjäna behoven bland dess offer. Drivna av denna delaktighet fann vi att orden från femte Moseboken talade på ett kraftfullt sätt i vår situation.”

Tema 2019

”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”.

Femte Moseboken, kapitel 16, 18-20:
Inom dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa rätt åt folket med rättvisa domar. Du skall inte vränga rätten och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor, ty mutor gör den vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta i besittning det land som Herren, din Gud, vill ge dig.

Material

Materialet inför Böneveckan för kristen enhet 2019:

Bibelord för varje dag under Böneveckan
Bibeln dag för dag (Word) – Kommer i november.
Bibeln dag för dag (PDF) – Kommer i november.

Förslag till ekumenisk gudstjänstordning
Gudstjänstordning (Word) – Kommer i november.
Gudstjänstordning (PDF) – Kommer i november.

Affisch
Affisch för utskrift (PDF) – Kommer i november.
Affisch (PDF) – Kommer i november.

Hela grundmaterialet från Karibien
Grundmaterial, engelska (Word) – Week_of_Prayer_2019
Grundmaterial, svenska (Word) – Kommer i november.

Arrangörer

I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen.

Historik

Arbetet för kristen enhet har varit ett tålmodigt arbete som inte sällan mött motstånd under kyrkans historia. Innan den ekumeniska rörelsen började växa fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av 1800-talet började man redan i början på 1800-talet tala om gemensam bön för enhet bland de kristna. 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk Bönevecka. 1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen.

Arkiv

Material från tidigare år: Arkiv, Böneveckan för kristen enhet