Glimtar från equmeniakyrkans årskonferens i Jönköping 30/5 – 2/6

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 juni, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Årskonferensen är till stora delar ett årsmöte, där beslut ska tas och där de motioner, som kommit in till konferensen, ska behandlas av de 683 ombuden, som representerade 337 församlingar. Fler som deltog var 385 övriga, 54 barn i barnkonferensen, 40 ungdomar i ungdomskonferensen och 250 volontärer.

Förutom detta har det funnits många seminarier och trevliga kvällsprogram att delta i.

Fotot är från avslutningsgudstjänsten i arenan där flera tusen deltagare fick vara med om att 9 diakoner och 19 pastorer ordinerades till tjänst i Equmeniakyrkan.

Det finns mer att läsa om konferensen på: https://equmeniakyrkan.se