El från solpaneler till Equmeniakyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 19 juni, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Under ett par veckor har ett företag monterat solpaneler på Marebacken 4, som ska förse Equmeniakyrkan i Ed med den el, som kan behövas.

Arbetet har flutit på bra och i nästa vecka ska det vara klart och inkopplat.

Det hela är en del i fortsättningen av Equmeniakyrkans ansträngning att ta hand om vår miljö.

Människan är skapad till Guds avbild och är därför en del av skapelsen. Vi bär ett unikt ansvar för skapelsen, där vi får vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. När vi ser att skapelsen missbrukas, exploateras och förstörs kan inte kyrkan vara passiv. Vi behöver gå med och gå före i omställningen till en hållbar värld där vi värnar skapelsen och därigenom också våra medmänniskor.