Körövning för alla till en julkonsert i december

I Ett samarbete mellan Dals-Ed kommun, Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan inbjuder vi alla att sjunga med oss om du vill träffa nya människor och ha roligt tillsammans och stötta nyanlända i att lära sig svenska sånger.

Ledare:

Hanna Svensson, AMI Dals-Eds kommun

Marie Persson, IFO Dals-Eds kommun

Inga-Lill Tellskog, Dals-Eds församling