Pastor Berit Scotts tankar i en osäker tid

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 mars, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nattvardsbord

Blott en dag…..

En gammal legend berättar om hur en gammal väggklocka stannat och hur urtavlan försökte reda ut orsaken till det. Urtavlan kom fram till att det var pendelns fel. Pendeln förklarade då för urtavlan att den inte orkade mer. Den hade nämligen räknat ut att den under ett dygn måste svänga fram och tillbaka över 86 000 gånger och det orkade den bara inte.

Urtavlan bad då pendeln att på försök svänga sex gånger. Pendeln svarade att det var inte sex gånger, eller inte ens 60 gånger den gruvade sig för, utan sex miljoner gånger. Då förstod urtavlan att det egentligen inte var arbetet i sig som oroade pendeln, utan tanken på arbetet som tröttade ut den. Urtavlan förklarade för pendeln att den ju bara behöver göra en svängning åt gången. Pendeln funderade och kom fram till att urtavlan ju faktiskt hade rätt och så började den arbeta igen. En svängning åt gången.

Denna legend ska ha inspirerat Lina Sandell till den mycket älskade psalmen Blott en dag, ett ögonblick i sänder.

I dag när världen känns så osäker, vi vet inte från dag till dag om vi får gå ut eller inte, om vi är friska eller inte, om någon vi älskar drabbas av covid-19 eller inte, så behöver vi mer än någonsin påminna varandra om att ta en dag i sänder. Och var dag får vi veta att allt vilar i vår himmelske Faders händer. Vi förstår inte allt som händer, men vi får vila i Guds händer och ta dagen som kommer som en gåva från Honom.

1. Blott en dag, ett ögonblick i sänder,

vilken tröst, vad än som kommer på!

Allt ju vilar i min Faders händer.

Skulle jag, som barn, väl ängslas då?

Han som bär för mig en faders hjärta,

han ju ger åt varje nyfödd dag

dess beskärda del av fröjd och smärta,

möda, vila och behag.

2. Själv han är mig alla dagar nära,

för var särskild tid med särskild nåd.

Varje dags bekymmer vill han bära,

han som heter både Kraft och Råd.

Morgondagens omsorg får jag spara,

om än oviss syns min vandrings stig.

”Som din dag, så skall din kraft ock vara”,

detta löfte gav han mig.

3. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla

blott vid dina löften, Herre kär,

ej min tro och ej den tröst förspilla

som i Ordet mig förvarad är.

Hjälp mig, Herre, att vadhelst mig händer

taga ur din trogna fadershand

blott en dag, ett ögonblick i sänder,

tills jag nått det goda land.