Där två eller tre är samlade………………

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 april, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

ängel som knäfaller
Vi tror att Jesus menar allvar när han säger ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20). Det innebär att varje församling, oavsett hur stor eller liten den är, är en mötesplats mellan människor och Gud.

Nästa söndag, den 26/4, är det många församlingar som planerat för en offer- och förbönsdag för Equmeniakyrkans nationella arbete. De pengar vi samlar in används till att stötta lokala församlingar, små som stora, att fortsätta verka på sin ort. Vi ser ett ökat behov av stöd och hjälp i dessa tider när så många församlingar ställer om sin verksamhet. Låt oss hjälpas åt!

Bönekedjan
I år har vi också valt att komplettera insamlingen med en uppmaning att be. För att tydligt visa att vi hör ihop startar vi en bönekedja. Varje församling i vår kyrka får ansvar för en annan församling att be för. Den församlingen ber, i sin tur, för en annan församling. På så sätt knyter vi samman oss som kyrka och visar att vi tar ansvar för varandra. I bön, omsorg, givande och kärlek. Hör gärna av er till den församling ni är satta att be för och fråga efter deras böne- och tacksägelseämnen!

Läs mer och hitta din församling i bönekedjan här.

Tack för er förbön och er gåva!

Lasse Svensson
kyrkoledare

Pär Alfredsson
chef nationella enheten

 

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se

Equmeniakyrkan Dals-Ed har fått uppdraget att be för Equmeniakyrkan Vallby.

TELEFON

Telefon 0455-417 00
Mobil 0708-591503

EPOST

equmeniakyrkanvallby@kyrktorget.net

POSTADRESS

Vallby
37302 Ramdala

ÖVRIG INFORMATION:

Pastor Walla Carlsson, Mobil: 0733-540289