En hälsning från Sjukhuskyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 12 maj, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Hej!

Här kommer en vårhälsning från Sjukhuskyrkan.

Året började som vi såg fram mot ett år med alla tjänster tillsatta. Personligen hade jag kommit tillbaka efter min höftledsoperation, och arbetade heltid igen.

Ganska snart hörde vi nog alla talas om det nya viruset som man hade upptäckt i Kina.

Nu i slutet av april har nog alla insett hur mycket det påverkar vår värld.

Det innebär att vi alla måste agera på ett annat sätt. Alla kyrkor och även Sjukhuskyrkan.

Det är imponerande hur många som har ställt om istället för att ställa in.

Vi i Sjukhuskyrkan kan inte fritt besöka avdelningar på samma sätt som förut, däremot går vi och besöker patienter som önskar besök. Vi tar då alltid kontakt med personal för att veta hur vi ska förhålla oss till smittorisk. Vi har gjort en del besök hos covid-19 smittade patienter och då är det extra viktigt att ha på sig rätt skyddskläder. Vi märker hur mycket ett besök kan betyda för en orolig patient.

På sjukhuset har flera avdelningar ställt om till att ta emot covid-19 patienter, även Uddevalla har en avdelning för äldre som är smittade. Intensiven och infektion har utökat kapaciteten för att kunna hjälpa flera svårt sjuka.

Gudstjänsterna och nattvardsandakterna är tillsvidare inställda eftersom sjukhuset inte släpper in några besökare. Vi sänder istället andakter på internradion kl. 16.00 alla vardagar och söndagar på NÄL. I Uddevalla sänder vi måndag-torsdag kl 15.30.

Vi kommer att planera för gudstjänster på söndagarna även nästa halvår. Vi tror att det är viktigt med bön och gudstjänstliv på sjukhusen, kanske att behovet av andlig stöttning kommer att öka. Om ni vet någon som skulle vara intresserad att vara med som gudstjänstvärd får ni gärna hänvisa till mig.

Jag vill också berätta om en del spännande saker vi hade på gång före coronas intrång.

Vi har en samtalskurs som vi kallar ”Jag och döden”. Flera avdelningar hade börjat, och andra var intresserade att delta. Samtalet handlar om vad arbetet inom vården gör med mig; hur mötet med död och stress påverkar oss. 

I Uddevalla har vi en annan samtalsgrupp som heter ”Samtal om livet”. Den är ett samarbete med öppenpsykiatrin. 

Om du har frågor eller önskar att vi ska besöka någon – tveka inte, ring!

Kära kristna medvandrare vi har en stor Gud, och vi har stora uppgifter i dessa tider. Tänk att vi får vara med. Gud välsigne er!

”Allt förmår jag genom Honom som ger mig kraft.” Fil. 4:13

Lars Johansson, sjukhuspastor

010-435 65 63

lars.e.johansson@vgregion.se