Pingsthälsning från pastor Berit Scott

Observera

Denna text publicerades första gången den 27 maj, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu är det pingst. I vårdräkt skön står lunden, doftande och grön, 

och tusen fåglar sjunger glatt uti dess kronor dag och natt.

Med nyfödd skönhet, kraft och hopp naturens liv har vaknat opp.

I solsken jorden badar sällt, och blommor smyckar skog och fält.

Men säg, min själ, har du väl fått i pingstens glädje del och lott?

Kan du med glada lovsångsljud för Andens gåva tacka Gud?

Nu är det pingst, nu är det tid att få Guds Ande, ljus och frid.

O Ande, du oss hjälpa kan att älska helt och fullt varann.

Psalmer och sånger, 526

Pingsten är en speciell tid, våren är här och vi njuter av naturen och solens strålar. Tulpanerna blommar, syrenerna doftar, björkarna grönskar … Jag hoppas att Du kan njuta av allt detta vackra och i allt se Skaparens storhet. 

Men pingst är inte bara naturens fägring. Pingst är också och framför allt den Helige Ande.

Vem är den Helige Ande för Dig?

Känner Du Honom?

När Jesus förberedde lärjungarna på att de skulle få ta emot den Helige Ande så kallade han honom för Hjälparen. Vad skulle då Hjälparen hjälpa lärjungarna med?

Jesus säger bland annat att den Helige Ande kommer att vara hos lärjungarna, och att han kommer att bo i dem. Jesus själv ska nu kunna vara hos dem alla samtidigt. Den Helige Ande är inte beroende av tid och rum. Så den Helige Ande är Jesus själv, på ett sätt, i varje lärjunge, i alla tider, för den som tar emot Jesus i sitt liv. På samma sätt som Jesus hjälpte människorna då när han vandrade omkring tillsammans med sina lärjungar, vill han hjälpa oss nu.

Jesus talar också om att den Helige Ande ska påminna varje lärjunge om Jesu undervisning. Vi har Jesu undervisning i Bibeln, Guds Ord, och när vi läser Bibeln så vill den Helige Ande hjälpa oss att förstå det vi läser. Och den Helige Ande vill påminna oss om det vi läst och det vi hört av Jesu undervisning just när vi behöver det i vårt dagliga liv. 

Den Helige Ande vill också forma Jesus i dig och mig. I Galaterbrevet skriver Paulus om Andens frukt. Där nämner han bland annat kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning. Vi skulle kunna säga att Andens frukt är en beskrivning av Jesu karaktär. Låter vi den Helige Ande få prägla vårt liv och forma Jesus i oss så kommer vi att mer och mer bära denna frukt, och bli mer och mer lika Jesus.

Visst är det något att längta efter!!

Önskar dig en riktigt glad och välsignad pingst!