Information med anledning av förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Vänner i equmenia och Equmeniakyrkan.

Regeringen har fattat beslut med början den 24 november om att huvudregel är att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantag från förbudet är begravning där max antal deltagare är 20, verksamhet för barn och unga födda före 2005 samt diakonal verksamhet.

equmenia och Equmeniakyrkans nationella krisgrupp rekommenderar:

•Att tills vidare inte samla till fysiska möten utan ställa om till digitala samlingar eller flytta fram dem. På hemsidan finns en idébank på verksamheter och initiativ som kan ske på ett smittsäkert sätt.
•Om möjligt fortsätta att samla barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Dessa samlingar kan även ske inomhus om det sker på ett smittsäkert sätt.
•Om gudstjänst kan firas smittsäkert är det med max 8 personer. Vår huvudrekommendation är att de församlingar som har möjlighet att fira gudstjänst digitalt gör det med ett fåtal medverkande.
•Begravningar får ske med ett maxtak på 20 deltagare + officiant och så få medverkande som möjligt.
•Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
•Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.

Vi uppmanar dig också att noga läsa och följa de nya allmänna råden och hålla dig uppdaterad på Folkhälsomyndighetens, Equmeniakyrkans och equmenias webbplats. Var uppmärksam på att det kan förekomma regionala skillnader i råd och rekommendationer.

Har du frågor och funderingar kring detta så kontakta er regionala kyrkoledare:https://equmeniakyrkan.se/kontakt/kyrkoledare/George Olvik
sammankallande nationella krisgruppen 

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 BROMMA
08-580 031 00
info@equmeniakyrkan.se