Tisdagstankar 27/4 från pastor Berit Scott

På tisdagar brukar jag vara i kyrkan för att hålla kyrkan öppen för Dig, och

för alla som vill komma in en stund, sitta ner i kyrksalen i stilla andakt,

tända ett ljus i bön för någon eller något, kanske för Dig själv, att samtala, att

få förbön… Jag tror att behoven är stora, även om många ännu inte tagit vara

på denna möjlighet, men jag vill här passa på att säga: Välkommen Du

också, när Du vill.

I dag kommer Lennart att vara på plats. I går morse drabbades jag av, något

som troligen var en allergisk reaktion mot något rinnande ögon och näsa,

men i dessa tider ska vi ju vara mycket försiktiga med att umgås med någon

om vi har minsta lilla symptom, så jag håller mig hemma idag.

I stället för att vara i kyrkan så vill jag dela några tankar med Dig så här. Det

har nu gått lång tid sedan vi kunde mötas normalt i vår kyrka till Gudstjänst

eller i andra sammanhang, men att ha denna kontakt ”via nätet” bland annat,

den möjligheten har vi och jag vill använda den i dag och kommer att

försöka göra det lite oftare framöver.

Nu idag så tänker jag på kommande söndags tema: Att växa i tro.

När ett barn föds så har det ju redan sina armar, sina händer, sina ben, sina

fötter. Men barnet kan inte gå, inte äta självt, inte använda sina händer till att

skriva, barnet kan inte läsa…. Allt det där vet vi ju. Men så växer barnet och

lär sig, lite i taget, att äta själv, att gå, att prata, att skriva och läsa, det är en

naturlig utveckling.

När vi ”föds på nytt”, när vi tar emot Jesus i vårt liv, så har vi också

egentligen allt i Honom, men vi behöver också växa i vår tro. Vi behöver

växa i vår överlåtelse till Jesus, vi behöver växa i allt det som har med det

kristna livet att göra. Och det som är så spännande med detta liv är att vi

alltid kan växa. Gud pensionerar ingen, brukar vi säga, och det är sant. Och

det som också är sant är att vi kan fortsätta att växa hela livet.

Hur växer vi då i tro? Jo, framför allt genom att umgås med Jesus, genom

bön och Bibelläsning. Och det kan du och jag göra även i vår ensamhet där

hemma i vårt hem.

Du och jag kan alltid växa i tro. Det finns alltid möjlighet att växa i tro

genom att umgås med Jesus. Det finns alltid mer att lära, att utmanas av och

att utvecklas i.

Så ta detta som en utmaning i ditt liv, även nu när vi inte kan mötas fysiskt

så många som vi skulle vilja. Vi kan ändå växa i tro genom att ha en levande

relation med Jesus i vardagslivet. Din stund där hemma i Jesu närhet är så

värdefull!

Till sist en av kommande söndags texter och då väljer jag Psaltarpsalmen.

En Psalm som passar mycket bra nu när det är vår. Jag hoppas att du har

möjlighet att njuta av våren, visst är det vackert!

Psalm 98:1-8

Sjung till HERREN en ny sång! Han har gjort under, han har gett frälsning

med sin högra hand, sin heliga arm. HERREN har gjort sin frälsning känd,

han har visat sin rättfärdighet inför folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd

och trofasthet mot Israels hus. Jordens alla ändar har sett vår Guds

frälsning.

Ropa till HERREN, hela jorden, brist ut i jubel och lovsång! Lovsjung

HERREN med harpa, med harpa och lovsångsljud, med trumpeter och

hornstötar. Ropa av glädje inför kungen, HERREN!

Havet ska brusa och allt som fyller det, världen och de som bor i den.

Strömmarna ska klappa händer och bergen jubla tillsammans inför

HERREN.

Och när hela jorden, när naturen jublar, nu i vårtid, så får du och jag vara

med och lovsjunga Skaparen!

Hälsningar från Berit