Tisdagstankar 18/5 från pastor Berit Scott

Så är det tisdag igen och dags för Tisdagstankar.

I dag tänker jag på den tid som är nu, det är ju pingst om några få dagar. Pingst!? Vad tänker du på då? Ofta tror jag vi tänker på våren, på skir grönska, på att sommaren är på väg, att det snart är skolavslutning, kanske fest, många vill gifta sig just vid pingsten……

Pingst har firats i många år. Det är från början en judisk högtid, först var det en skördefest som firades i två dagar. Vissa grödor kan redan nu skördas i Israel och andra börjar ge sin skörd och det firade man. Men sedan övergick pingsten till att framför allt vara en helg då man firar minnet av den dag då Israels folk fick de tio budorden vid berget Sinai. Det var den festen som firades i Jerusalem när så mycket folk var i staden och det hände som gör att kristenheten firar pingst. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarnas 2:a kapitel.

Jesus hade talat om en Hjälpare som skulle komma till lärjungarna när Han själv skulle lämna dem, och det var Hjälparen som nu kom. Hjälparen, den Helige Ande. Och livet förvandlades för lärjungarna och för många andra genom åren sedan dess.

Därför firar vi Pingst!

Den Helige Ande är Pingstens centrum, eller Jesus är pingstens centrum, eftersom den Helige Ande alltid vill förhärliga Jesus och peka på Honom.

Hjälparen, den Helige Ande, vill hjälpa dig och mig att leva det liv som Jesus inbjuder oss till, Hjälparen vill hjälpa oss att lära känna Jesus, att förstå Hans undervisning och att komma ihåg den. Ett liv i Hans gemenskap, ett liv som är präglat av Jesus och den frukt som Anden vill ska växa i vårt liv det är den Helige Andes uppgift. Den Helige Ande vill ge dig och mig frimodighet och kraft att vittna om Jesus.

Du och jag är inte ensamma, den Helige Ande vill bo i ditt och mitt liv.

Vilken fantastisk gåva!

Låt Pingsten 2021 verkligen bli den Helige Andes högtid!

Glad pingst!

Önskar dig Berit Scott