Se, jag vill bära ditt budskap, Herre

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov.

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. 

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är med och stödjer vårt gemensamma internationella missionsarbete runt om i världen. Din gåva gör skillnad!

På toppbilden ser du våra nya missionärer. Hervé och Clara Kiese med barnen Miriam och Samuel som ska arbeta i Demokratiska republiken Kongo (Kongo Kinshasa).

Internationella insamlingen – 1 advent – 31 januari 2021

https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/internationella-insamlingen/

Din gåva gör skillnad

Märk betalningen med ”internationella”.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

TACK!