Gemensam Gudstjänst i Kungsbergskyrkan, Åmål

Dagen då du är Välkommen är Söndagen den 1/5 kl 15:00.

Att växa

  • I tro
  • Som kristen
  • Som gemenskap

Equmeniakyrkorna i Dalsland bjuder gemensamt in till Gudstjänst i Kungsbergskyrkan Åmål.

Predikan Åge Eriksen

Kör under ledning av Monika Furukärn

Lovsångsteam från Ed under ledning av Karin Andreasson

Tag med egen fika!