Varmt välkommen till DALSLANDSBÖN i Smyrnakyrkan Brålanda lördagen den 23 september kl 10:00-14:00

DALSLANDSBÖN är en allkristen ekumenisk bönerörelse där vi kommer samman för att be för vårt landskap Dalsland. Gud talar till sitt folk Israel i Jer. 29:7 ” … sök den stads bästa dit jag har fört er …” Vi tror att detta tilltal gäller allt Guds folk i alla tider, att ett av våra uppdrag som Guds barn är att be för den plats vi bor och verkar på! Därför vill vi be för Guds rikes tillväxt och för de församlingar som finns i landskapet … ,för våra kommuner och politiker …,för företag, sjukvård och utbildning …  

Låt oss komma samman från alla samfund och alla kommuner för att söka Gud får vårt landskap Dalsland!

Varmt välkommen!

Samordnare för DALSLANDSBÖN

Lennart Fjell