Aktuellt

Gränsgruppen/Grensegruppen

Gränsgruppen bestod av en grupp präster, pastorer och några andra intresserade från gränstrakterna i Östfold, Värmland och Dalsland. Gruppen startade 2001 med Edin Lövås, Halden och Gunnar Olsson, Ed och avslutades 2012.

Gruppen träffades några gånger per år för att samtala om den stora folkväckelsen från mitten av 1800-talet och in i början på 1900-talet. Utgångspunkten var studier och samtal om väckelsens innehåll och förkunnelse där man bl a frågat sig om det är något i förkunnelsen från den tiden vi mist och som behöver lyftas fram på nytt i vår tid. Det gäller t ex innehållet som de stora orden; tro, omvändelse, nåd, frälsning, försoning, helighet, evigt liv, himmel osv. Samtidigt fäste man också uppmärksamheten på väckelserörelsens historiska utveckling och betydelse just i gränstrakterna.

Nössemark har ju på ett särskilt sätt varit centrum för väckelsen genom bröderna Viktor och Frans O Myrén. Viktor med sina böcker som ”Mästaren vid gränsen” och ”De goda fotspåren”, och Frans Oskar med sin omfattande och detaljrika historik om den andliga rörelsen i ”Markerna”.

Litteratur om väckelserörelsens betydelse i gränstrakterna

Viktor Myréns böcker finns i nyutgåva sedan 2004. Boken är inbunden, på 320 sidor, och innefattar båda ovan angivna titlarna. Det finns ett fåtal böcker kvar till försäljning. Ta kontakt med församlingens pastor Berit Scott.

Frans Oskars Myréns kompendium har nu trycks upp och består av 104 sidor.

En nyutkommen bok av Gunnar Olsson finns med titeln ”Frid på jorden. Fred i Norden”.

Boken är en sammanfattning av uppgifterna från flera års forskning om vilken betydelse väckelserörelsens folk från Dalsland, Värmland och Östfold i Norge haft för sammanhållningen under lång tid mellan Norge och Sverige.

Den visar på ett stort nätverk av enskilda personer och händelser, ända från slutet av 1800-talet. Man samlades till ovanligt välbesökta riksgränsmöten, där antalet deltagare ibland översteg 1000 personer. Boken berör särskilt vad detta nätverk betydde 1905, under unionskrisen då man mobiliserade i bön för en fredlig lösning av konflikten.

Böckerna ”Mästaren vid gränsen” och ”Frid på jorden. Fred i Norden” Går att läsa eller ladda ned på hemsidan www.gunnarolsson.se