Aktuellt

Gränsgruppen/Grensegruppen

Gränsgruppen består av en grupp präster, pastorer och några andra intresserade från gränstrakterna i Östfold, Värmland och Dalsland. Gruppen startade 2001 med Edin Lövås, Halden och Gunnar Olsson, Ed som initiativtagare och de har sedan träffats några gånger per år för att samtala om den stora folkväckelsen från mitten av 1800-talet och in i början av 1900-talet.Utgångspunkten har varit studier och samtal om väckelsens innehåll och förkunnelse där man bl a frågat sig om det är något i förkunnelsen från den tiden vi mist och som behöver lyftas fram på nytt i vår tid. Det gäller t ex innehållet som de stora orden; tro, omvändelse, nåd, frälsning, försoning, helighet, evigt liv, himmel osv. Samtidigt har man också på nytt fäst uppmärksamheten på väckelserörelsens historiska utveckling och betydelse just i gränstrakterna.

Nössemark har ju på ett särskilt sätt varit centrum för väckelsen genom bröderna Viktor och Frans O Myrén. Viktor med sina böcker som ”Mästaren vid gränsen” och ”De goda fotspåren”, och Frans Oskar med sin omfattande och detaljrika historik om den andliga rörelsen i ”Markerna”.

Litteratur om väckelserörelsens betydelse i gränstrakterna

Viktor Myréns böcker finns nu i nyutgåva sedan 2004. Boken är inbunden, på 320 sidor, och innefattar båda ovan angivna titlarna. Den kostar 150:-(+ev fraktkostnad).

Frans Oskars Myréns kompendium har nu trycks upp och finns tillgängligt sedan 2005 och består av 104 sidor. Detta kan köpas för 50 :- (+ev fraktkostnad).

En nyutkommen bok av Gunnar Olsson finns med titeln ”Frid på jorden. Fred i Norden”.

Boken är en sammanfattning av uppgifterna från flera års forskning om vilken betydelse väckelserörelsens folk från Dalsland, Värmland och Östfold i Norge haft för sammanhållningen under lång tid mellan Norge och Sverige.

Den visar på ett stort nätverk av enskilda personer och händelser, ända från slutet av 1800-talet. Man samlades till ovanligt välbesökta riksgränsmöten, där antalet deltagare ibland översteg 1000 personer. Boken berör särskilt vad detta nätverk betydde 1905, under unionskrisen då man mobiliserade i bön för en fredlig lösning av konflikten.

Boken finns att köpa i Nössemarks Lanthandel, EM-möbler och Biblioteket i Dals-Ed. Pris 150 kr.

Övriga böcker och kompendium går att beställa från Gunnar Olsson.