Backens Missionshus

Backens Missionshus

Hur detta missionshus kom till skildras utförligt av Viktor Myrén i boken Mästaren vid Gränsen. Enskilda initiativtagare beslutade att bygga ett Guds hus där man kunde samlas till bön och gemenskap. Man tyckte att detta Guds hus skulle byggas på den högst belägna platsen i bygden och fann så småningom Backen. Där uppfördes Backens missionshus, som invigdes 1888.Missionshuset är välbevarat och 2006 renoverades köket och lilla salen. Nya ellednigar har dragits och missionshuset har nyligen målats både in- och utvändigt.En informationstavla med en kort historik har rests i anslutning till missionhuset och där finns också en folder att ta med sig för den som så önskar.

För närmare upplysningar kontakta församlingens pastor Berit Scott.