From Uncategorized

El från solpaneler till Equmeniakyrkan

Publicerat 

Under ett par veckor har ett företag monterat solpaneler på Marebacken 4, som ska förse Equmeniakyrkan i Ed med den el, som kan behövas. Arbetet har flutit på bra och i nästa vecka ska det vara klart och inkopplat. Det hela är en del i fortsättningen av Equmeniakyrkans ansträngning att ta hand om vår miljö. …

Read more

Scoutläger i Flötemarken

Publicerat 

Scouter och ledare från Equmeniakyrkan i Ed har tillsammans med 250 ungdomar och ledare från Smögen, Klövedal, Bengtsfors, Bäckefors, Kungälv, Ucklum, Stenungsund – Stora Höga, Vänersborg och Trollhättan varit på läger. Precis hemkomna från Flötemarken, med en hel del blöta kläder, men med många roliga och viktiga minnen. Trots det ganska kalla vattnet var det …

Read more

Glimtar från equmeniakyrkans årskonferens i Jönköping 30/5 – 2/6

Publicerat 

Årskonferensen är till stora delar ett årsmöte, där beslut ska tas och där de motioner, som kommit in till konferensen, ska behandlas av de 683 ombuden, som representerade 337 församlingar. Fler som deltog var 385 övriga, 54 barn i barnkonferensen, 40 ungdomar i ungdomskonferensen och 250 volontärer. Förutom detta har det funnits många seminarier och …

Read more

Akut insamling: Ofattbar förödelse i Moçambique efter cyklonen Idai

Publicerat 

Akut insamling: Ofattbar förödelse i Moçambique efter cyklonen Idai   Kuststaden Beira, i samma storlek som Göteborg, är i princip helt förstörd. Diakonia finns på plats genom samarbetsorganisationer och har en insamling för att snabbt nå ut med hjälp till de drabbade. Förstörelsen är enorm, 90 procent av staden Beira är under vatten. – Det …

Read more

Böneveckan för kristen enhet 18-25/1 2019

Publicerat 

Nhttps://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/   Tema: Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan Böneveckan Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år. Sveriges kristna råd översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet.   Materialet för Böneveckan för kristen enhet 2019 har utarbetats av …

Read more

17/9 hade församlingen en söndag med pastor Bertil Carmesund.

Publicerat 

Bertil Carmesund predikade över ämnet våra nådegåvor. Han berättade många personliga, både roliga och mindre roliga händelser ur sitt långa liv, allt med en övertygelse om att Herren haft ett finger med i hans liv hela tiden. Efter gemensam kyrkfika i källarvåningen fortsatte Carmesund att samtala med församlingen om hur vi i vårt närområde skulle …

Read more