Publicerat 

Equmenia

Vad är Equmenia?

Equmenia är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation. Det är namnet på allt det barn- och ungdomsarbete som finns inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige .

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse. Varje medlem är fri att själv ta ställning till en egen bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i equmenia.

Genom en mångfald av arbetssätt vill Equmenia:
  • föra evangelium om Kristus till unga människor,
  • ta sin del av ansvaret för människors villkor,
  • verka för Kristi kyrkas synliga enhet,
  • främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen,
  • hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden,
  • stimulera till ansvarigt engagemang i samhällets- kulturliv.
För barn och ungdomar i alla åldrar

Det finns mycket att välja mellan i de olika equmeniaföreningarna.

Söndagsskola,
Scout, Tonår, konfirmationsundervisning mm.

Du möter ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro.

Equmenia är demokratiskt. Vid riksmötet som hålls varje år möts medlemmar från hela Sverige för att fatta viktiga beslut.

Dessutom har varje förening ett eget årsmöte.

Välkommen du också!

Verksamhetsberättelse för equmenia Dals-Ed 2016

Inledning

Då var år 2016 till ända, vi får med tacksamhet åter summera ett verksamhets år. Vi får vara delaktiga i ett arbete som känns mycket angeläget. Vi får finnas till för våra ungdomar och dela med oss av vår tro. Vår bön är att vi skall få så frön som skall få gro och leda till en personlig tro.

Jag citerar ur vår förenings stadgar:

”§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål

Jesus Kristus är Herre, equmenia Dals-Ed delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Dals-Eds missionsförsamling som tillhör Equmeniakyrkan.

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill equmenia Dals-Ed:

• föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor

• hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling

• verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället

• hävda individens unika värde och frihet

• utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden

• visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.”

Detta är grunden för det arbete vi ska bedriva i vår förening.

Året har inneburit lite förändringar i verksamheten, någon verksamhet får vila en period, något nytt kommer. Vi får känna att verksamheten är levande och föränderlig, det finns en dynamik i equmenia-arbetet. Förutsättningar och behov förändras och då kan man behöva omprioritera. Det är spännande att få vara en del i arbetet att få göra Jesus känd och älskad. Vi får hela tiden söka ledning i hur vi skall jobba för att hjälpa människor fram till en personlig tro.

Övriga samlingar och arrangemang under 2016

• Påskfest blev det även 2016, trevligt att mötas, umgås och äta den traditionella påsk buffén.

• Scoutinvigning 20 mars.

• Vi hade även i år det traditionella midsommarfirandet hos familjen Kunélls på Västra Eds myren. I år hade vi besök av familjen Rylander från Trollhättan, hela familjen var delaktig i Gudstjänsten.

• Resa till Stockholm och Friends arena 28-30 oktober. Awakening Europé.

• Luciafirande i eftermiddagsgudstjänsten söndagen den 11 december med fika och lotteriförsäljning.

Övriga projekt under året

• Under årets marknader har vi tagit upp parkeringsavgift vid kyrkan vilket gett ett gott tillskott till kassan.

Årsberättelse för equmenia Dals-Ed verksamhetsåret 2014

Tacksam för ännu ett år i tjänst för Guds rike i vårt samhälle och bland unga.
Att får möjligheten eller vara tvungen att sammanfatta ett års verksamhet är svårt men nyttigt. Vad har vi gjort? Varför har vi gjort? För vems skull? Till vilken nytta?
Frågorna är viktiga att ställa sig både som människa och som förening/församling då man står beredd att gå över i ett nytt år.
Jag citerar ur vår förenings stadgar:
”§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål
Jesus Kristus är Herre, equmenia Dals-Ed delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Dals-Eds missionsförsamling som tillhör Equmeniakyrkan.

På vilka sätt vi genomfört vårt uppdrag redovisas under respektive verksamhetsgrens flik på hemsidan.

Vi uttrycker ett varmt tack till alla trogna ledare som varje vecka, med barn och ungas bästa för ögonen, ger av sin tid och kraft!
Utöver dessa veckovisa verksamheter har vi under året samlats till aktiviteter på olika sätt.

Den 9 februari anordnades en utedag på Tavlan efter gudstjänsten då det åktes skidor och grillades korv.

13 april ansvarade equmenia för gudstjänsten då Cecilie predikade.
Påskafton 19 april genomfördes påskfest med bravur! Stort tack till Per, Sofia Lj, Jim och Katarina som lagt ner mycket jobb på en härlig fest med god mat (där vi alla bidragit med knyte), glada skratt och lek. Priser till bästa utklädning på påsktema delades ut.

16-18 maj fick ordförande förmånen att åka till Eksjö på equmenias årsstämma tillsammans med många andra unga från Sveriges alla hörn. Det var en inspirerande helg med goa möten med människor i då vi som ett nytt grepp fick möjligheten att besöka olika hem och bli serverade middag första kvällen.

Detta var ett uppskattat nytt inslag som säkert kommer att upprepas. Många familjer och äldre medlemmar i kringförsamlingar bjöd en gästfrihet som kändes in i hjärtat. Som mogen medlem i equmenia slås man av ett härligt engagemang hos alla unga representanter från landets föreningar och känner hopp för framtiden!

Midsommarafton firades traditionsenligt på Västra Edsmyren med god uppslutning. Som vanligt hölls en kort gudstjänst under Cecilies ledning, därefter kaffe och tårta i solen. Lekar kring midsommarstången under ledning av Carin och Katarina snabbade på förbränningen och bidrog till att grillarna snart tändes så att alla som ville kunde göra iordning medhavd mat som i kvällningen smakade gott. Återigen ett tillfälle till god samvaro under enkla former.

Lägersommaren bestod som nämnts ovan i scoutläger och även tonårsläger på Rörvik där Emi Kunéll, Josef Kunéll, Irma Wennerström och Matilda Larsson deltog från Ed. Återigen vårt varma tack till equmenia Södra Dal som lägger ner ett jättejobb för dessa läger. Som vanligt var våra ungdomar jättenöjda och längtade redan sista dagen efter nästa års läger.
Under vår- och höstmarknaden har vi tagit upp parkeringsavgifter vid Em och kyrkan vilket gett ett gott tillskott till kassan.

4 oktober reste vi, ett 15-tal, till badpalatset i Vänersborg för årets motion och tvagning. Kul att bada och fika ihop men nästa år kanske vi nöjer oss med att åka till Mellerud, kortare resväg och lättare för de yngre att följa med.

12 oktober firade vi gudstjänst för alla åldrar under ledning av Sofia Mattsson och Cecilie Larsen.

Då många av oss under hösten övat inför föreställningar av Kärlekens väg för både skolungdomar och allmänhet beslutade vi att förenkla den traditionella Luciafesten och auktionen till Grötfest med luciatåg lördag 6 december. Efter ett stämningsfullt och fint luciatåg värmdes gröten och två lottringar såldes. Barnen kunde köpa paket och fiska i fiskdammen. Förutom lite bekymmer med att värma gröten utan att den brändes vid sammanfattas detta som ett vinnande koncept som, förutom att det inbringade ett gott tillskott till kassan, gav en härlig gemenskap kring borden.

27/12 till 2/1 genomförde Team Evangelisation i samarbete med församlingarna i Bengtsfors ett nyårsläger. Vi bidrog med hjälp vid gudstjänster och fika.

Under året har styrelsen träffats till styrelsemöten vid 5 tillfällen.
Vi tackar varandra för insatser under året och ber om välsignelse över de barn och unga vi träffar.

Ed 150117
Lena Kunéll ordf