Equmenia

Vad är Equmenia?

Equmenia är Sveriges största barn- och ungdomsorganisation. Det är namnet på allt det barn- och ungdomsarbete som finns inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konkret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige .

Equmenia är till för barn och unga och arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre. Equmenia vill vara en öppen rörelse. Varje medlem är fri att själv ta ställning till en egen bekännelse och kristen tro. Därför kan alla som vill vara med i equmenia.

Genom en mångfald av arbetssätt vill Equmenia:

  • föra evangelium om Kristus till unga människor,
  • ta sin del av ansvaret för människors villkor,
  • verka för Kristi kyrkas synliga enhet,
  • främja personlig kristen tro och gemenskap i den kristna församlingen,
  • hävda den enskildes värde och utveckla förmågan till självständiga ställningstaganden,
  • stimulera till ansvarigt engagemang i samhällets- kulturliv.

För barn och ungdomar i alla åldrar

Det finns mycket att välja mellan i de olika equmeniaföreningarna.

Söndagsskola,
Scout, Tonår, konfirmationsundervisning mm.

Du möter ledare som lyssnar, bryr sig och delar med sig av sig själva och sin tro.

Equmenia är demokratiskt. Vid riksmötet som hålls varje år möts medlemmar från hela Sverige för att fatta viktiga beslut.

Dessutom har varje förening ett eget årsmöte.

Välkommen du också!