Nössemark

Bygden Nössemark är en omskriven, naturskön plats 3 mil norr om Dals- Ed, intill sjön Stora Lee och nära norska gränsen.

En författare Viktor Myrén har i flera böcker skildrat detta gränsfolks personligheter och den märkliga andliga folkväckelse, som drog fram på 1800-talet i dessa trakter.

Under rubriken ”Viktor Myrén” kan du finna en presentation av författaren och hans unika verk. Där finns också en närmare beskrivning av några personer Viktor Myrén skriver om. Bl a komminister Nordstedt, en verklig andlig ledare i en omvälvande tid.

Under ”Marjas bönealtare” finner du berättelsen om Viktor Myréns mor Marja och hennes bevarade bönealtare uppe på berget bakom Myrstacken. Det var när Viktor fann sin mors altare som han ispirerades att börja skriva. Myréns far Eljas var också en förgrundsgestalt från denna tid.

Med gemensamma krafter byggde man ett missionshus – Backens missionshus – år 1888, som står kvar än idag och underhålls av Dals-Eds missionsförsamling. Se under rubriken ”Backens missionshus”

Frans Oskar Myrén, bror till Viktor Myrén har också på ett förtjänstfullt sätt utförligt dokumenterat väckelsetiden i gränstrakterna från mitten av 1800-talet och in i början av 1900-talet.

Nössemark är en gränsbygd med mycket nära kontakt med Norge och under rubriken ”Historik” kan du ta del av denna värdefulla tid under ibland mycket svåra yttre omständigheter. En gränsgrupp bestående av präster och pastorer från svenska och norska sidan har träffats för att samtala om och dokumentera vad denna enorma väckelserörelse på båda sidor om gränsen betytt. Dels rent historiskt, men också vad som kännetecknade förkunnelsen vid denna tid.

Både Marjas bönealtare och Backen missionshus kan besökas. Följ vägskyltarna upp bakom Strands Gästgiveri.