Frans Oskar Myrén

Har skrivit ”Markerna”, som finns i form av ett kompendium.
Järnhandlare Frans Oskar Myrén, Bengtsfors, f. 1878 i Nolby, Nössemark. Död 1955.

Från barndomen var hans stora intresse sång och musik, vilket han även i hela sitt aktiva liv ägnade sig åt så ofta hans tid medgav. Som nioåring spelade han fiol för första gången offentligt. I övre tonåren vistades han i Fredrikshals (Halden), där han fick tillfälle att ta fiollektioner av den kände militärmusikdirektören och tonsättaren Oscar Borg. I 17-årsåldern började han komponera sånger för blandad kör och senare även marscher och kantater. 1927 skrev han text och musik till landskapssången Dalsland. Till sin fars, Elias Jonassons begravning komponerade han ”Min faders hädanfärd”. Sammanlagt var han kördirigent i Bengtsfors Missionsförsamling i över femtio år.Frans Oskar var bror till Viktor Myrén och hans mor ”Marja” är omtalad genom sitt bönealtare, som hon hade på berget ovanför hemmet i Nössemark. Detta går att läsa om under flikarna ”Marja” och ”Viktor Myrén”.

Under flera år forskade Myrén på lediga stunder i väckelserörelsens historia i det som redan på medeltiden kallades ”Markerna”. Markerna bestod redan före 1720 av de sjö- och skogrika häraderna i gränslandet mot Norge och Värmland. Uttrycket lever än idag kvar i ortnamn som Nössemark, Ärtemark, Nordmarkshärad i Värmland och Aremark i Norge.

Han hade tänkt ge ut resultatet av sin forskning i bokform men då han anade att den inte skulle få så stor spridning, beroende på att det handlade om ett begränsat område, avstod han. Hans nedtecknade Kompendium (104 sidor) gavs ut 2005 och finns nu tillgängligt.