Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften administreras av Equmeniakyrkan centralt

Kyrkoavgiften är 1 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst och dras via skattsedeln. Avgiften är frivillig i Ekumeniakyrkan. Är du medlem i Svenska Kyrkan betalar du redan en obilgatorisk kyrkoavgift. Väljer du då att ge kyrkoavgiften till Ekumeniakyrkan får du alltså betala dubbel avgift. Vill du bara ge till Ekumeniakyrkan kan du inte samtidigt stå kvar som medlem i Svenska Kyrkan.

Bor du i Sverige betalar du en obligatorisk begravningsvgift till Skatteverket, oavsett kyrkoavgiftsval, vilket gör att du alltid är berättigad till begravning och gravplats.

Nya medgivande behöver vara Ekumeniakyrkan tillhanda senast 31 oktober för att gälla kommande år.
Har du redan nu frågor kring detta så går det bra att kontakta Inger Ågren på vårt kansli: 08-58 00 31 12

Anslut-dig-till-kyrkoavgiften

Uttra–de-ur-Svenska-Kyrkan-EQUMENIAKYRKAN-1