Mor Marjas Bönealtare

Är du intresserad av något utöver det vanliga? Göra en innehållsrik upplevelse?

Då ska du någon gång försöka ta dig till Nössemark, den lilla natursköna byn tre mil norr om Dals-Ed och endast några kilometer från norska gränsen. Vägen dit följer sjön Stora le och hela resan dit är en naturupplevelse. Kommer du norrifrån får du använda färjeförbindelsen över Stora Le.

Författaren Viktor Myrén, född och uppvuxen i Nössemark, har i en triologi böcker skildrat den radikala kristna väckelse, som gick i dessa gränstrakter i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. En av böckernas titlar är ”Mästaren vid gränsen” och där berättar han bl.a. om sin far Eljas i Nolby och sin mor Marja och om bönealtaret.
– När tiderna hårdnade och personliga bekymmer trängde på tog Marja en sten från gården därhemma, vandrade ett stycke uppåt berget i skogen för att lägga ned sin ”börda” inför Gud. Här ville hon vara ensam i bön och samtala med sin himmelske Far. Av stenarna bildades efter hand ett bönealtare.
Så småningom upptäcktes platsen och i samband med Nössemarks missionsförsamlings 100-årsjubileum (1981) restaurerades detta bönealtare. Man märkte ut stigen ditupp och skapade på så sätt en plats dit vi stressade nutidsmänniskor kan finna en stund av stillhet och eftertanke.

Nu erbjuds alla som vill komma till Nössemark och bönealtaret denna möjlighet att besöka platsen. Det kan gälla skolklasser, konfirmandgrupper, pensionärsgrupper, församlingar och enskilda.

Du kan ta kontakt med församlingens pastor Berit Scott för mer information.

Samling vid Marjas bönealtare i Nössemark