Om oss

Dals-Eds Missionsförsamling har knappt 100 medlemmar. All verksamhet i kyrkan drivs av frivilligt skänkta medel. Vi har Gudstjänst/Andakt många söndagar kl 11.00 större delen av året. En del söndagar har vi 11-kaffe för alla åldrar och då inbjuder vi till Andakt/Gudstjänst kl 11.45.

Församlingen bjuder in till Alphakurs kontinuerligt och startar ny kurs vid tillräckligt många anmälningar. Se mer information i vänstermenyn om vad en Alphakurs innehåller.

Ibland inbjuder musikrådet till körprojekt, som alla som vill sjunga är välkomna till. Ofta blir detta inför en större högtid. Följ vårt program i hemsidans kalender.

Vi inbjuder också in till konfirmationsundervisning om intresse finns.

Equmenia, vår barn och ungdomsorganisation, har omkring 20 medlemmar i Dals-Ed.

Det bedrivs Tonårsverksamhet på fredagar. I kalendern på hemsidan kan du se vilka dagar ungdomarna är särskilt välkomna att delta och på vilken plats man träffas.

Under Gudstjänsttid vissa söndagar är barn 4 – 7 år välkomna till Himlaskoj. Vilka dagar kan du se i vår kalender på hemsidan.