Publicerat 

Om oss

Dals-Eds Missionsförsamling har drygt 100 medlemmar. All verksamhet i kyrkan drivs av frivilligt skänkta medel. Vi har Gudstjänst/Andakt de flesta söndagar kl 11.45 större delen av året. Många söndagar står kyrkan öppen med café mellan kl 11.00 – 13.00.

Syföreningen träffas varannan tisdag med inriktning på hjälpsändningar till Kongo och Lettland.

Församlingen bjuder in till Aplhakurs kontinuerligt och startar ny kurs vid tillräckligt många anmälningar. Se mer information i vänstermenyn om vad en Alphakurs innehåller.

Vi inbjuder också in till konfirmationsundervisning om intresse finns.

Equmenia, vår barn och ungdomsorganisation, har omkring 20 medlemmar i Dals-Ed.

Det bedrivs Tonårsverksamhet ofta i samarbete med Dals-Eds församling och  pingstförsamlingen. I kalendern kan du se vilka dagar ungdomarna är särskilt välkomna att delta och vilken plats man träffas på.