Publicerat 

Söndagsskolan/Himlaskoj

Så här ser vår Söndagsskola ut 2018 och framåt.

Ni kan fika i vårt Café på söndagar mellan 11.00 – 13.00.

Ni kommer och går när ni vill.

Under tiden kan man låna tuschpennor och saxar för att måla och klippa.

Om barnen vill kan dom också delta i andakten, som dom flesta vuxna är med på i kyrksalen.

Välkomna!

Ny uppstart igen under september 2017

Vill du vara med så kommer du klockan 11.00 söndagarna 1/10, 8/10 och 15/10.

Det kommer att bli överraskningar varje gång.

Vi kommer också att varva med pyssel.

Vid familjegudstjänsten den 15/10 ska vi visa filmerna för föräldrarna.

Välkommen till oss barn och ungdomar i alla åldrar.

 

Söndagsskolan 2016

Vi har haft söndagsskolan några söndagar under våren. Det har då oftast varit församlingens egna barn som har deltagit. Barnen har varit i åldrarna 3-12 år men främst har det varit de yngre barn som varit med.

Vi har arbetat utifrån materialet Himmelrike. Det riktade sig mot de yngre åldrarna och det har passat barngruppen bra. Materialet har ett upplägg med förslag på pyssel och aktiviteter vilket gör det möjligt för fler att vara ledare. Det är bra om du som äldre också deltar så får de yngre barnen bra förebilder.

Under våren har barnen vid några tillfällen deltagit den första stunden av gudstjänsten. Då har det varit barnruta och barn och vuxna har fått möjlighet att fira gudstjänst tillsammans.

På söndagsskolan läser vi ofta bibelberättelser vilket leder till spännande diskussioner med många tankar och funderingar från barnen. Detta blandas med pyssel, lek, sång, bön, gemenskap och fika.

Barnen har också en insamling där vi stöder barnsamaritens arbete. Söndagsskolan valde i år att skänka sina insamlade pengar till skolböcker.

Vårens söndagsskola avslutades med en familjegudstjänst då församlingen fick möjlighet att vara med på en traditionell söndagsskola. Ung och gammal fick lyssna på bibelberättelse, sjunga och pyssla. Det var stor aktivitet och alla engagerade sig i att tillsammans skapa ett jordklot med allas händer utklippta i papper runt om. Familjegudstjänsten kunde liknas med Messy Church. Detta spann vi vidare på under hösten.

Under hösten valde vi att inte ha söndagsskola. Vi är inte så många ledare och det har inte varit så många aktiva barn. Eftersom familjegudstjänsten med Messy Church-tema var lyckad så fick det styra arbetet med söndagsskolan under hösten. Vid två tillfällen har vi haft Messy Church. Det har varit roligt att se hur alla har samarbetat och varit engagerade under aktiviteterna som har passat barn och vuxna från alla nationaliteter bra. Några aktiviteter har varit att tillsammans i grupper göra upp eld eller dekorera pepparkakshjärtan när det närmade sig jul.

I december så var det dags för luciafirande. Några barn från församlingen, deras vänner och barn från flyktingboende deltog. Efteråt hade vi lussefika och lite lotteriförsäljning.

/Sofia Ljungkvist

Söndagsskolan 2015

Söndagsskola har vi de flesta söndagar då gudstjänsten är klockan elva. Främst är det församlingens egna barn som deltar. Barnen är mellan 3-10 stycken i åldrarna 3-12 år. I och med vår klädförmedling för nyanlända har vi vid några tillfällen haft barn med från flyktingboendet hotell Carl XII. Då är pyssel och sång bra, där kan man känna delaktighet trots språkskillnader.

Våren innehöll bland annat samlingar kring bön, påsk, fåret som kom bort och tre familjegudstjänster. Det har pysslats i form av  pärlade kors, planterade frön, ”alla hjärtandagslyktor” med mera. Vi tog bilder på barnens alster, som sedan visades på vårens avslutning.

Under hösten har barnen deltagit den första delen av gudstjänsten. Den som har lett gudstjänsten har då också hållit i barnrutan. Vi tror att det är viktigt och rätt både för barn och oss vuxna att tillsammans fira gudstjänst.

Vi har samlats vid sju tillfällen och haft ett nytt material, Himmelrike. Detta har ett upplägg med förslag på pyssel och aktiviteter. Det öppnar upp för fler att enkelt kunna vara med som ledare. Kom gärna du som är äldre. barnen behöver äldre vuxna förebilder.

Höstterminen avslutades med grötfest och luciatåg, samt en fin gudstjänst kring krubban med sång, musik, texter, böner och där krubbans gestalter plockades fram, allt med hjälp av barnen. Barnen har också gjort en fin ”Välkomstvimpel”, som pryder sin plats över ingången till undervåningen.

Söndagsskolans barn har fortsatt att stödja barnsamaritens olika projekt. Under våren blev det några getter till familjer i Etiopien. Höstens insamling ska gå till skolböcker. Vi hade glädjen att i oktober under en familjegudstjänsten få lyssna till Stefan Ström som berättade om barnsamaritens spännande arbete.

Söndagsskolans och församlingens barn har i olika gudstjänster glatt oss med sång, musik, testläsning, bön, skötsel av ljud och dator. Alla unga som äldre kan vi bidra i gudstjänsten på olika sätt. Jesus som ingen annan sätter barnen i centrum. Låt oss göra detsamma!

Sofia, Emil, Anette, Anne-Sophie, Sofia och Katarina.

Söndagsskolan 2014

Vi har samlats som tidigare under gudstjänsttid till söndagsskola tretton tillfällen under året.
Vi fortsatte under våren med våra målarböcker i både den stora och lilla gruppen. Ett flertal tillfällen har vi varit tillsammans, de båda grupperna, då vi har samlats mellan 3-10 barn. Det har varit olika teman som knyter an till bibelberättelser. Under våren från nya testamentet och under hösten mötte vi spännande människor från gamla. Vårens berättelser talade om hur vi uppmuntras att vara mot varandra som kompisar och medmänniskor där Jesus är vår ledstjärna.
Vi skrev ihop ett enkelt bibeldrama om Jesu himmelsfärd fram på vårkanten. Vi filmade de olika sekvenserna där barnen spelade Jesus och lärjungarna och avslutade med själva upptagandet till himlen ute på vår nyinköpta ”kulle” i strålande sol utanför kyrkan. Barnen gjorde härliga skådespelarinsatser. Filmen färdigställdes av Owe Andreasson och blev mycket fin. Den visade vi sedan på Equmenias våravslutning och även på kyrkans femtioårsdag till första advent.
Med stolthet kan vi berätta att barnen varit med och samlat in till ännu en ko till behövande familj i Etiopien. Med ett litet tillskott från Equmenia kunde vi också genom Barnsamariten bidra med fyra skoluniformer som behövs för att man ska kunna gå i skola i Etiopien. Barnsamariten gör ett fint arbete och det är roligt att vi kan vara med i det. Deras ord ”Tillsammans gör vi världen lite bättre” stämmer vi in i.
Tre familjegudstjänster har det varit under året.
Årets luciatåg med tomtar och tärnor från söndagsskolan var uppskattat inslag i kanske en nystartad tradition ”Grötfest”.
Höstens ledarmaterial var nytt och det hann vi alltså börja arbeta med några tillfällen och fortsätter under våren. Där får vi tips på bibeltext, lek, pyssel och tankar för samling. Detta tillsammans med sång, bön, insamling, samtal, gemenskap och fika utgör en härlig stund, det vi kallar SÖNDAGSSKOLA.
Carin, Sofia, Emil, Ann-Sophie och Katarina

Söndagsskolan 2013

I år kommer vi att gå på upptäcksfärd i Bibeln med dess berättelser om Guds kärlek till den här världen och om berättelsen om Jesus som den kristna trons kärna och stjärna.

Vi kommer att sjunga, pyssla och leka.

Vi kommer också att samla in en gåva där pengarna går till något konkret som kan glädja barn, oftast i andra länder.

Så här hade vi det i Söndagsskolan 2012
Vårterminens program:

Under våren samlades söndagsskolan vid 9 tillfällen samt till två familjegudstjänster. Barnsamriten gästade oss en av dessa gudstjänster.

Det har varit mellan 10 – 15 barn som träffats varje gång.

Vi hade temat Gud – Jesus vår vän och utifrån temat så utformade barnen ett stort hus/kyrka i papp. En söndag dekorerade vi fönster med orden ”ta hand om” och hade bibeltexten ”den gode herden”. En annan söndag hade vi ”förlåter” och då med bibeltexten ”den gode herden”. En annan söndag hade vi ”förlåter” och då med bibeltexten ”Jakob och Esau försonas” och då gjorde barnen dörren. Vi ville beskriva hur Gud är genom bibeltexter samt knyta an till hur vi som vänner/människor kan vara mot varandra. Med ord och bibeltexter växte huset/kyrkan fram mer och mer för varje söndag.

I år blev det ingen påskvandring i kyrkan då gudstjänsten på påskdagen var en ekumenisk samling i pingstkyrkan.

Som avslutning på terminen hade vi först en samling inne i kyrkan som följdes av en promenad ner till stranden av Stora Lee där vi fikade och lekte. Trots en kylig och bitande vind fick vi en trevlig eftermiddag tillsammans.
Höstterminen hade blandade teman:

Vi använde oss av berättelser ur boken ”Petter funderar” som har både dalsländsk och biblisk anknytning. De kapitel som vi läste i barngruppen handlade om vad jorden ger oss och om tacksamhet. Därefter hade vi skapelsetema tre gånger och då gjorde vi tillsammans en stor jord i papp där barnen till sist fick färglägga människor i ring kring jorden. Rilktigt snyggt och detta tack vare vår kreativa ledare Sofia.

Det blev sju tillfällen med söndagsskola under hösten. Vi hade 2 familjegudstjänster där vi först fick ta del av Bibeläventyret och både små och stora engagerades och därefter gästades vi av svenska kyrkans barnkör.

Vi hade sedvanlig avslutning med vårt fina Luciatåg och gjorde även detta år ett ”kolotteri” till auktionen. Denna gång bestod ”lotterna” av fina tavlor med ljusdikter som barnen målat. Lotteriet inbringade 1240 kr.

Du som förälder är naturligtvis också välkommen tillsammans med ditt barn.

Har du några frågor ring: Cecilie Larsen tel 0534-100 59 eller skicka ett mail till ceciliebls@hotmail.com