Välkommen till Missionskyrkan i Dals-Ed !

Dagens bibelord

Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig.

Ps 102:2

bibeln.se


Bibelstudium på arabiska och persiska.

Vill du eller om du vet någon, som skulle vara intresserad av detta så  hör av dig till pastor Cecilie Larsen.

Vi finns inte till för oss själva.

Vi delar tro med varandra och strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat av Jesus i vår samtid.
Men vi är inte likadana!

Kyrkoavgiften – det enkla sättet att stödja din församling

Kyrkoavgiften är 1 % av din kommunalt beskattningsbara inkomst och dras via skattsedeln. Avgiften är frivillig i Ekumeniakyrkan. Är du medlem i Svenska Kyrkan betalar du redan en obilgatorisk kyrkoavgift.
Mer om detta finns att läsa under Om oss/Kyrkoavgiften

Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo

”Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.”

https://www.verbum.se/verbum/pdf/fralsarkransandakt.pdf