Syföreningen

Syföreningen har sedan hösten 2019 tagit paus pga Coronapandemin. Syföreningen brukar samlas regelbundet och arbeta med att skicka förnödenheter genom hjälporganisationen ”Hjärta till hjärta” (bildad 1982 av Sixten Widestedt, Linköping) i samarbete med Pingstkyrkans u-landshjälp i Ed.

På deras hemsida www.hearttoheart.se kan man läsa vidare vilka projekt som drivs i östeuropa där man främst arbetar.Genom Pingstkyrkans u-landshjälp i Ed, som huvudskligen bedrivs i Hebron i Ökna har vi kontakt med en stiftelse, som förmedlar hjälp till ca 250 fattiga och arbetslösa föräldrar i sydöstra Lettland. Stiftelsen heter Pakapieni med säte i Tukums.Pengar skickas också till Östhjälpen, som drivs av kyrkorna i Partille. Man har sedan 1993 drivit ett barnsjukhem, som kallas Casa Aurora, för utvecklingsstörda barn i Rumänien.

Vi arbetar också med Barnsamariten i Etiopien där vi har bidragit med pengar till kor.

Barnsamaritens mål är att se till hela människan, då får kossorna en betydande roll vad gäller överlevnadsmöjligheten för de fattigaste familjerna.

Detta är ett sätt på hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska svält och hunger på någon plats i världen. En kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon!

En ko kostar 3200 kr och kanske är det den enda ägodel en familj har. Familjerna består ofta av ensamstående mödrar med många barn och att äga en ko kan innebära att barnen får mjölk och att man kan sälja en kalv för att få pengar till det nödvändigaste.

Sedan mitten av 1990-talet arbetar vi också med att göra enkla förband av lakan, som sedan skickas till sjukhus i Kongo. I fjol skickades 200 kg bandage. Via missionskyrkans depå i Olsfors går transporter till Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa. Även annat överblivet sjukvårdsmaterial och glasögon har på detta sätt kunnat förmedlas. Det är svårt för oss här i Sverige att förstå att det finns behov för sådant, vi som är vana vid att få riktiga, sterila bandage när vi behöver det.

Vi samlas på tisdagar varannan vecka och vi börjar varje samling med kaffe och andakt kl 15.00. Sedan arbetar vi fram till kl 17.30.

I detta behjärtansvärda arbete är alla Välkomna, som vill hjälpa till!