Dessa mina minsta

| 23 maj 13:30 – 14:45 |
Om barnens rättigheter – till jordens yttersta gräns

Grupp med barn som skrattar

Om hur Equmeniakyrkan arbetar med barns rättigheter i sitt internationella arbete. Vi kommer att ge exempel rörande barns rätt till hälsa, till utbildning och till tro utifrån olika konkreta projekt och diskutera ämnet i ett panelsamtal.

Medverkanden: anställda på Equmeniakyrkans internationella enhet, representanter från arbetsgruppen Hälsa för Kongo m.fl.

Seminarievärd:
Tid: Lördag 23 maj 13.30-14.45
Plats: Östra salen, Stadionmässan