Publicerat 

Diakoni

Diakoni

Diakoni handlar om att omsätta evangeliet i handling och att förmedla Guds kärlek i omsorg om medmänniskan. Därför är det viktigt för Equmeniakyrkan att ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar hela kyrkan.

Det diakonala arbetet finns inom församlingen men sträcker sig också utanför – både lokalt, nationellt och globalt. Det kan handla om att driva språkcafé, organisera väntjänst bland äldre, arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper, besöka fängelser eller har verksamheter för ensamstående föräldrar eller arbetslösa. En del församlingar har särskilt utbildade diakoner i anställd tjänst, men det diakonala uppdraget är hela församlingens ansvar.

Det finns tusen och ett sätt att visa att Gud älskar alla människor. Gud har inga andra händer än dina och mina.

En Diakons Vardag

En blogg med tankar och reflektioner om diakonins vardagliga möten. 
Läs mer

Kontaktpersoner

Inga Johansson

samordnare för kyrka-samhälle
08-580 031 81
076-505 31 81

Resurser & material