Diakoni

Vi ber för det diakonala arbetet i våra församlingar och att mötet med människor ska leda till hopp och tro. Vi tackar och ber för våra diakoner om vishet, frid, kraft och glädje i uppdraget. Amen.