Publicerat 

Diakonins månad

Diakonins månad 2017
– Ungas psykiska ohälsa

Nu är det dags att planera för diakonins månad i församlingen!

Diakonins månad i september är ett ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och organisationer. Precis som förra året fokuserar vi på ungas psykiska ohälsa och därför har vi samlat digitalt material som både ger stöd till drabbade, men som också ger vägledning till de som är engagerade i socialt arbete. Materialet uppdateras regelbundet.

Gå in här o titta på filmer och material