Dialog kring koncentration av den internationella missionen

Efter beslut i Kyrkokonferensen om bl.a. koncentration av den internationella missionen för vi nu, fram till sista mars, en dialog om det förslag som kansliet har tagit fram med olika missionsgrupper. Men även församlingar som vill är givetvis välkomna att läsa förslaget och skicka kommentarer.