Distriktet upplöst

Äntligen har Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan/SMU kunnat upplösas.

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 september, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Till församlingarna och SMU-föreningarna i Kronobergs och Blekinge län samt Skåne

Äntligen har Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan/SMU kunnat upplösas. Det avgörande steget togs genom försäljningen av Kurs- och fritidsgården Örestrand den 3 maj 2016. Enligt uppdrag från distriktets avslutande årsmöte i den 2 april 2016 har styrelsen i samverkan med kassören och revisorerna upprättat bokslut för året 2016 samt del av 2017. Sedan kvarstående uppgifter slutförts har styrelsen vid sammanträde den 4 juli 2017 förklarat distriktet upplöst.

Därefter har anmälan om distriktets upplösning skett till Skatteverket och Boverket, som i båda fallen förklarat distriktet avregistrerat.

Slutligen har redovisning av den genomförda upplösningen lämnats till SMK/Equmerniakyrkan. I samband därmed har kvarstående medel på ca 160 tkr överförts att fördelas till de områden i den nya kyrkan som svarar mot det gamla distriktet. Som grund för denna fördelning har vi hänvisat till tidigare av distriktet fastställd fördelningsnyckel mellan församlings- och barn/ungdomsorgan inom Region Syd och del av Region Öst. Ansvaret för eventuellt uppkommande kostnader vilar härefter på den nya kyrkan.

Välkommen att kontakta undertecknad för en utförligare redovisning av den avslutande processen. Se nedanstående uppgifter.

Slutligen vill vi från styrelsen framföra ett varm tack för den tid ni i församlingar och SMU-föreningar gett oss ert förtroende. Vi önskar er Guds rika välsignelse i det fortsatta arbetet för Guds rike i Södra Sverige.

Vänligen

Rune Larsson
Ordf. i SG distrikt av SMK

Kontakt:

Rune Larsson
Furugatan 16
234 41 Lomma

0723-508988
rlars34@gmail.com