Ecuador

Gud, du kallar människor till tjänst här och där. Vi tackar dig för dem som du har kallat till att vara missionärer i Ecuador. Just nu återvänder missio-när Gunilla Eliasson till Sverige för ett hemma-år och familjen Hermansson återvänder till Ecuador för en ny period där. Led det fortsatta arbetet i Ecuador för evangelisation, för utbildning av pastorer och ledare, för hållbara försam-lingar och det nya arbetet mot våld i nära relationer