Publicerat 

Ecuador

Ecuador

Ecuador – landet mitt på ekvatorn – ett land rikt på natur med djungel, höga berg, vulkaner och stränder. En natur med resurser som utvinns där intäkterna kommer få till del. Den sociala och ekonomiska ojämlikheten i landet är stor. Där finns vår samarbetskyrka den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och missionärer från Sverige.

Kyrkan, som är en växande kyrka, arbetar tydligt med ”misión integral” – mission till hela människan. Att berätta om Guds ord, inbjuda till gemenskap, starta nya församlingar och samtidigt svara på utmaningar i samhället såsom till exempel avsaknad av skolor i socialt utsatta områden och våld i nära relationer är del av ett och samma uppdrag – att vara kyrka i Ecuador idag.

Läs mer om de projekt i Ecuador som vi stöder ekonomiskt och samlar in pengar till.

Ge en gåva

Equmeniakyrkan, den Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador och Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling har ett nära samarbete med fokus på: 
– utbildning och fortbildning av pastorer och ledare
– evangelisation och församlingsutveckling
– stöd till skolor i socialt utsatta områden
– uppföljning av hjälparbetet efter den stora jordbävningen 2016

Utöver dessa så kommer vi under 2019 att inleda ett samarbete i ett projekt om våld i nära relationer.

 

 

 

Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador (la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador) finns både i städer och på landsbygd över hela landet. Kyrkan består i februari 2019 av 69 församlingar och 11 grupper med cirka 15 000 medlemmar. Till det tillkommer barn, ungdomar och vuxna som inte är döpta. Församlingarna och grupperna leds av 58 pastorer och 22 lekmannapastorer. 

Historia
1947 inledde Evangelical Covenant Church, USA, ett arbete i Ecuador som blev Evangeliska Förbundskyrkan (la Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador). 

Tjugo år senare beslutade dåvarande Svenska Missionsförbundet om ett samarbete med Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador. Efter tre år av besök i landet och planering i Sverige sändes de första svenska missionärerna till Ecuador 1970.

1973 bildades Stiftelsen för Ecuadoriansk Samhällsutveckling (Fundación Adelanto Comunitario Ecuatoriano – FACE) av Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador, dåvarande Svenska Missionsförbundet och dåvarande SMU. 

Samarbetet mellan Ecuador och Sverige har haft fokus på:
– evangelisation och församlingsbyggande
– teologisk utbildning
– utvecklingssamarbete (miljöarbete, hiv/aids, teknisk utbildning, byutveckling, lantmäteri, vatten, radio)
– humanitärt arbete vid katastrofer
– skolverksamhet i socialt utsatta områden
– sjuk- och hälsovård

 

Equmeniakyrkan har tre missionärer i Ecuador. De heter Gunilla Eliasson och Andrea och Petter Hermansson med barnen Natanael och Alicia. Familjen Hermansson är på hemmaår i Sverige under 2019/2020.

Gunilla Eliasson

I april 2015 åkte Gunilla Eliasson, socionom och psykoterapeut, ut som missionär till Ecuador. Hon arbetar med lokala församlingar och projekt med fokus på själavård och relationer (bla föräldrar-barn, parrelation och våld i nära relationer).

Gunilla skriver nyhetsbrev som regelbundet skickas till de församlingar som har antagit Gunilla som ”församlingens missionär”. Här lägger vi också upp hennes nyhetsbrev:

Nyhetsbrev 18
Nyhetsbrev 17
Nyhetsbrev 16
Nyhetsbrev 15
Nyhetsbrev 14
Nyhetsbrev 13
Nyhetsbrev 12
Nyhetsbrev 11
Nyhetsbrev 10
Nyhetsbrev 9

Familjen Hermansson

Andrea och Petter med barnen Natanael och Alicia avslutade sin andra period som missionärer i Ecuador i mars 2019. De är fortsatt anställda av Equmeniakyrkan under sitt hemmaår i Sverige och planerar för utresa till Ecuador igen under senvåren 2020.

Under den senaste perioden i Ecuador har Petter och Andrea haft flera olika arbetsområden såsom kyrkans nationella enhet för gemenskap, en lokal församling i Montecristi, Förbundskyrkans stiftelse för samhällsutveckling (FACE), Förbundskyrkans Pastorsråd och programmet för mentorskap.

Följ familjen Hermansson på deras blogg.

Gunilla, hennes make José Vargas, Petter och Andrea.

Flagga ecuador

Namn: Ecuador
Statsskick: Republik
Huvudstad: Quito
Självständighet: 13 maj 1830
Yta: 283 561 km2
Befolkning: 15,2 miljoner
Valuta: USA-dollar
Officiella språk: Spanska
Andra språk: Kichwa och andra indianspråk
Folkgrupper: Mestiser, indianer, svarta
BNP per capita:  2005 USD (källa UNDP) 7589
Human Development Index: (UNDP) 0,720 / ranking 84 (2011)
Religion: Katoliker och protestant

Trots att Ecuador har rika naturtillgångar, framför allt olja, är den ekonomiska situationen svår för det stora flertalet. Flera församlingar driver egna skolor. Det sociala arbetet organiseras genom Stiftelsen för ecuadoriansk samhällsutveckling, FACE, som bildades för 30 år sedan av Förbundskyrkan och Svenska Missionskyrkan/SMU. FACE driver bl a en lokalradio i Amazonasregionen (Radio Interoceanica), skogs- och jordbruksutveckling, sjuk- och hälsovård samt arbete för att få rent vatten.

Projekt

Ecuador

Mot våld i hemmet och närmiljön

BUDGET: 300.000
№: 45170
Socialt arbete
Humanitärt
Utvecklingsarbete
Barn och ungdom
Latinamerika
Ecuador

Utbildning och fortbildning av pastorer och ledare, Ecuador

BUDGET: 120.000
№: 45180
Teologisk utbildning
Utbildning
Latinamerika
Ecuador

Evangelisation och församlingsutveckling, Ecuador

BUDGET: 125.000
№: 45150
Församlingsgrundande och församlingsutveckling
Evangelisation
Latinamerika
Ecuador

Stöd till skolor, Ecuador

BUDGET: 300.000
№: 45200
Utvecklingsarbete
Utbildning
Latinamerika
Ecuador

Pedernales, Ecuador

BUDGET: 40.000
№: 45160
Utbildning
Barn och ungdom
Latinamerika