Publicerat 

Egypten

Egypten

Egypten är Mellanösterns folkrikaste land men samtidigt ett av de fattigaste. Ofta tänker man på turism, varmt klimat, faraoner och de fantastiska pyramiderna. Men Egypten är också en republik med stark presidentmakt. Efter revolutionen 2011 så trodde många att det politiska systemet skulle förändras, men tyvärr har det gamla systemet till stor del återinförts sedan militären tog tillbaka makten 2013.

Islam är statsreligion i Egypten, men kristendomen infördes 500 år tidigare och den koptiska kyrkan är den av de äldsta i världen. Man räknar med att ca 10 % av Egyptens befolkning är kristen. Religionsfrihet råder enligt grundlagen, men staten erkänner inte konvertering från islam och evangelisation är förbjudet.

Ge en gåva

Equmeniakyrkans relation till National Evangelical Church in Egypt – Synod of the Nile (Nilens Synod) går knappt 20 år tillbaka i tiden. Relationen har sitt ursprung i att människor från Egypten har hittat ett nytt liv i Sverige. Under de senare åren så har representanter från Nilens synod och Equmeniakyrkan besökt varandras länder och kyrkor pga att det också finns ett stort antal medlemmar från Nilens synod bosatta i Sverige och det finns ett behov av fler arabisktalande pastorer i Sverige. Efter flera mindre gemensamma projekt och kontinuerliga samtal hade vi i januari 2016 glädjen att hälsa pastor Isac Zekry Shokri och hans fru Pheabe och deras son Kariem välkomna som missionärsfamilj till Sverige från Kairo under två års tid. Isac har en del av sin tjänst placerad i Högdalskyrkan, Stockholm, men har också möjlighet att resa runt i Sverige och betjäna Equmeniakyrkans församlingar som har arabisktalande grupper.

Nilens synod är ett samfund som finns och är verksamt i områden där kristna är i minoritet, men det är också ett samfund som på ett tydligt sätt ger uttryck för diakonin i sitt sätt att uttrycka evangeliet. Synoden har både omfattande skolprogram och sjukhus samt ett speciellt dialogråd som kontinuerligt arbetar med frågorna om religionsdialog och religionsfrihet på olika nivåer i samhället för att nämna ett par exempel. Speciellt kring de senare frågorna vill Equmeniakyrkan fördjupa sin kunskap och kompetens och söker efter fler sätt att ta tillvara de viktiga erfarenheter som Nilens synod vill dela med sig av.

Nilens synod har drygt 250 000 medlemmar i över 300 församlingar över hela Egypten. Samfundets centrum finns i Kairo. Kyrkan grundades av amerikanska missionärer vid mitten av 1800-talet och blev en självständig kyrka 1926. Ett stort fokus läggs på diakoni i förkunnelsen och Synoden driver flera sjukhus och många skolor och utbildningsinstitutioner. När det gäller religionsdialog och förespråkare för kvinnors rättigheter och religionsfrihet så har Synodens insatser varit banbrytande. Inom Nilens synod finns ett Dialogråd som regelbundet anordnar flera interreligiösa konferenser varje år för att främja religionsdialog och värna om religionsfrihet för alla.

Nilens synod är också ett missionerande samfund – även om öppen evangelisation inte är tillåten i Egypten. Det finns församlingar som tillhör Synoden både i Tyskland och i Italien bland arabisktalande.  Kasr El Dobara-kyrkan i Kairo som tillhör synoden är den största protestantiska församlingen i Mellanöstern med drygt 7000 medlemmar. Församlingen är känd för de lovsångs- och förbönsgudstjänster som lockar människor från hela Egypten och stora delar av Nordafrika och pastor Sameh Maurice är välkänd bland arabisktalande kristna långt utanför Egypten gränser.

Pastor Isac Zekry är församlingspastor i Fagalla Evangelical Presbyterian Church i Kairo som tillhör Nilens synod. Under två års tid så arbetar Isac i Sverige utsänd av Nilens Synod för att bistå Equmeniakyrkan i arbetet med de arabisktalande grupperna som finns i och kring våra församlingar, men också i arbetet med religionsdialog framförallt mellan islam och kristendom.

Isac är uppväxt i en koptisk ortodoxt kristen familj, men kom i kontakt med protestantiska kristna under sin universitetsutbildning vilket gjorde att han senare valde att också utbilda sig till pastor vid det evangeliska seminariet i Kairo ETSC. I Egypten har han arbetat med ledarskap, församlingsplantering och diakoni.

Att arbeta ekumeniskt har alltid varit viktigt för Isac och speciellt efter revolutionen 2011 så har han lyft frågorna om dialog mellan kristendom och islam på ett tydligt sätt. Isac var med och grundade Synodens Dialogråd, som han även var generalsekreterare för under flera år. Dialogrådet arbetar bland annat med att anordna ledarkonferenser för att hitta gemensamma områden som behöver synliggöras i det egyptiska samhället. Det kan handla om medborgarskap, civilrättslagstiftning, religionsfrihet, ickevåld och liknande tema där man kan samverka över religionsgränser.

Isac är gift med Pheabe som tidigare har arbetat på ETSC och med barn- och ungdomsverksamhet inom Nilens Synod. Tillsammans har de sonen Kariem född 2011.  Familjen har sin placering i Högdalskyrkan i Stockholm, men det går bra att kontakta Isac om Din församling vill ha besök.

 

Isac Zekry

 

 

Namn: Egypten
Statsskick: Republik
Huvudstad: Kairo
Självständighet: 28 februari 1922
Yta: 1 001 450 km2
Befolkning: 86,9 miljoner
Valuta: Egyptiskt pund
Officiella språk: Arabiska
Andra språk: Engelska och franska
Folkgrupper: Egyptier
Religion: Muslimer, kristna

Evangelical Theological Seminary in Cairo (ETSC) är en utbildningsinstitution som grundades 1863 av amerikanska presbyterianer. Skolan fick stor betydelse för tillväxten av protestantiska kristna i Egypten och fram till 1926 så bedrevs verksamheten från en flodbåt som seglade på Nilen för att kunna angöra byarna och predika Kristus. Efter att ha bytt lokaler som man hela tiden vuxit ur, så fick seminariet möjlighet att 2011 förvärva en fastighet i centrala Kairo där man utöver lokaler som behövs för undervisning också har ett bibliotek, seminarieadministration, studenthem och matsal med restaurang.

Vid ETSC så finns också ett Center för Mellanösternstudier som arbetar med stipendier, forskning och publikationer för att stärka och utrusta den kristna kyrkan i Mellanöstern genom att fördjupa forskningen kring områden som:

  • Bibliska texter på arabiska, koptiska och syrianska
  • Arabisk kristen teologi
  • Koptisk historia och teologi
  • Inter-religiös dialog

Syftet med centret är att uppmuntra de kristna i Mellanöstern att uppskatta och vårda sin historia, arv och tradition. Man söker hela tiden efter fler möjligheter att interagera med institutioner och forskare ifrån andra universitet både i öst och i väst i dessa frågor.

 

Projekt

Inga resultat funna