Einarsson: Hur samverkar vi tillsammans med alla kyrkor på en ort?

Samverkan. Jag har den stora förmånen att få tjäna som regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan i region Öst. I mitt arbete finns
det en mängd olika härliga arbetsuppgifter och den främsta är att få besöka olika församlingar runt om i region Öst.

Veckans Perspektiv skriva av vår regionala kyrkoledare i region Öst; Johan Einarsson.