Ny pastor

Publicerat 

Söndagen den 3 september har vi glädje att hälsa vår nye pastor Jonatan Andersson med fru Elin och deras dotter Nike välkommen.

Jonatan kommer under tiden han arbetar som pastor läsa på THS (Teologiska Högskolan) i Stockholm för att kunna bli ordinerad som pastor i Equmeniakyrkan. Det betyder att tjänsten till att börja med är på 75% i församlingen.

Vi ser fram emot en spännande tid där vi som församling får vara med i utbildnings-processen för vår pastor. Det är ett annorlunda sätt att rekrytera pastor och föreståndare på men det är också en möjlighet att arbeta med församlingsutveckling.
En längre presentation av Jonatan kommer i nästa församlingsblad.

Torsten Lager