Kvinnofrukost lördag 14/9 kl 9.00

Publicerat 

Lördagen 14/9 kommer Inga-May Sternberg och pratar utifrån temat:
Du är värdefull precis som du är

Inga-May har i hela sitt liv arbetat med människor och har ett speciellt hjärta för de med psykisk ohälsa och de som är eller är på väg att bli sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa. I mötet med dessa människor finns ofta känslan av misslyckande och meningslöshet. Jag vill genom denna föreläsning belysa frågan om vem människan är och vilka vi vill vara idag och hur de yttre och inre bilderna av vad en människa är kan kollidera. Ditt värde som människa är konstant, oberoende av vad du presterar eller lyckas uppnå i livet. Även när du misslyckas med det du gör är du ändå lika värdefull bara för att du är den du är. Oavsett vad som händer kan du lita på att ditt värde är oförändrat.  Du är någon bara för att du finns till!

 

VÄLKOMMEN till en morgon med guldkant!