Coronapandemin tvingar oss att ta en paus

Publicerat 

Ekbackskyrkans styrelse har beslutat att tills vidare göra ett uppehåll i vår offentliga verksamhet. Det betyder att alla gudstjänster, bönesamlingar, kvinnofrukost, konserter, mm ställs in, i första hand till och med april. De olika mindre grupper som finns i församlingen får själva avgöra om man vill fortsätta sin aktivitet. Equmenia och innebandyklubben meddelar själva hur de gör med verksamheten för barn och ungdomar.

Det är med stor sorg vi tar detta beslut, men vi vill verkligen medverka till att hindra spridningen av viruset. Vi förstår att konsekvenserna av detta bland annat bidrar till isolering och brist på mänskliga kontakter. För att motverka detta kommer vi att försöka upprätthålla ett socialt kontaktnät genom telefonkedjor. Om du redan nu vill ha kontakt med någon, kan du ringa någon av de här personerna:

  • Torsten Lager, pastor, 076-884 70 64.
  • Gunnel Gustafsson, vice församlingsföreståndare, 070-571 67 71.
  • Pär Lindar, ordförande, 070-311 21 21.
  • Lars Andersson, 070-687 37 94.
  • Elin Sönnerfors 070-351 97 38.

Du ska också känna dig fri att be om hjälp med exempelvis inköp eller andra praktiska saker. (OBSERVERA dock att vi i telefonkontakterna ALDRIG kommer att be om konto- eller inloggningsuppgifter till banker eller dylikt. Tyvärr förekommer sådana bedrägeriförsök.)

En annan mer världslig sak: När vi nu tvingas ställa in verksamheter och gudstjänsterna, så finns det risk att våra intäkter genom insamlingar minskar drastiskt. Vi uppmanar dig därför att hitta andra former för att lämna ditt bidrag så att vår församling kan fortsätta förmedla hopp i Vingåkersbygden.

  • Swisha ditt bidrag till 123 268 31 34
  • Överför pengar via ditt bankkonto till Ekbackskyrkans bankkonto 8257-8, 930562509 eller bankgiro 624-7027. Gör gärna överföringen periodisk och regelbunden.

Här på vår hemsida www.ekbackskyrkan.se på Facebook och Instagram kommer vi att fortlöpande lämna information om församlingens verksamhet. Vi kommer också försöka hitta former för hur vi ska kunna fortsätta att förmedla det glada budskapet om Jesus Kristus.