Aktuell information 3 april

Publicerat 

Information från Ekbackskyrkan angående Coronaläget.

Vi befinner oss fortfarande i en unik och svår situation i hela vårt samhälle. Det gör att det är självklart att vår församling måste följa de rekommendationer och begränsningar som våra myndigheter beslutar om.

Vi vill dock inte ställa in vår verksamhet, men vi är tvungna att ställa om den. Som vi tidigare meddelat så är alla fysiska samlingar i Ekbackskyrkan pausade. Vi hoppas dock att kontakter via telefon och sociala medier fungerar så att ingen känner sig socialt isolerad.

Om du känner behov att prata med någon eller ha praktisk hjälp, dra dig inte för att ringa någon av de här personerna:

  • Torsten Lager, pastor, 076-884 70 64.
  • Gunnel Gustafsson, vice församlingsföreståndare, 070-571 67 71.
  • Pär Lindar, ordförande, 070-311 21 21.
  • Lars Andersson, 070-687 37 94.
  • Elin Sönnerfors 070-351 97 38.

Ekbackskyrkan på nätet

Ekbackskyrkan har nu förutom Facebooksidan ”Ekbackskyrkan i Vingåker” även en särskild grupp på Facebook som heter ”Ekbackskyrkan på nätet”. Skillnaden mellan dem är att du i gruppen kan publicera egna inlägg.

Vår pastor Torsten Lager har varit mycket flitig och lägger så gott som varje dag upp någon sång, bibeltext eller betraktelse. Även andra har skrivit inlägg, läst texter, sjungit och publicerat videor.

Har du inte Facebook eller ännu inte är medlem i gruppen, uppmanar vi dig att komma med. Det är enkelt och du behöver inte bekymra dig om alla uppgifter man frågar efter. Du kan strunta i att fylla i dem. På nätet finns flera sidor som kan hjälpa dig. Den här sidan förklarar kort och koncist hur det går till att bli medlem på Facebook: https://www.basemedia.se/bli-medlem-pa-facebook Vill du ha mer fyllig information har SPF-seniorerna ett instruktivt häfte som beskriver mer hur du kan använda Facebook. https://www.spfseniorerna.se/globalassets/forbund/om-forbundet/utbildning-2017/fb/spf_seniorernasfacebookskola2018.pdf När du väl är medlem söker du efter Ekbackskyrkan i Vingåker. Vill du ha hjälp ring gärna Pär Lindar (070-311 21 21) så ska jag försöka hjälpa dig.

På vår vanliga hemsida www.ekbackskyrkan.se finns också aktuell information, men inte med samma möjlighet att kommunicera.

Planerade aktiviteter ”Ekbackskyrkan på nätet”

På söndag 6 april, kommer Torsten Lager att hålla en liten betraktelse som kan ses från ca 10.
Under nästa vecka kommer olika personer att läsa Stilla veckans Bibeltexter.
Söndag efter påsk har vi planer på att genomföra en kortare gudstjänstvandring med utgångspunkt från Ekbackskyrkan. Vill du vara med och arrangera den hör av till Pär Lindar 070-311 21 21.