Publicerat 

Förbönskalender

Vi tror att bön betyder mycket. Därför har vi bland annat skapat en förbönskalender på veckobasis. Tanken är att varje veckas förbönsämnen aktualiseras på söndagens gudstjänst och i våra andra informationskanaler.

I kalendern finns en blandning av interna församlingsangelägenheter och ämnen hämtade från vårt omgivande samhälle. Kalendern finns här. Du kan också läsa om förbönsämnena under respektive söndag i kalendariet.

Varje vecka på tisdagar kl  9.30 samlas de som vill och har möjlighet till morgonbön i kyrkan. Det finns också möjlighet att dricka kaffe efter samlingen.

Varannan söndag kl 18 kommer vi även att ha en samling med bön och lovsång.

Välkommen till bön!