Publicerat 

Ledare och kontaktuppgifter

Kontakt

Om du inte kommer på mötet eller har några frågor får du gärna ringa eller SMS:a oss (glöm inte namn)! Vill du maila går det också bra men det når oss kanske inte lika fort.

Kyrkan

Ekbackskyrkan
Parkvägen 17
643 30 VINGÅKER
www.ekbackskyrkan.se/ekbackskyrkans-ungdom/
E-post: equmenia@ekbackskyrkan.se

Ledare för Scout

Jack Bolin (hjälpledare) jackisacow@gmail.com

Gunnel Gustafsson          070-571 67 71 gunnel.gus@gmail.com

Magnus Larsson               070-728 85 81 goliat7111@gmail.com

Else-Marie Lyreborg Olsson   070-540 59 54 elsemarie.olsson@gmail.com
Olle Olsson                        076-133 96 02  olle9@telia.com

 

Ledare för Fredagshäng 

Elin Andersson                  070-251 96 21
Helena Arnthorsson
Kiipa Blomerus
Simon Olsson
Heili Routsalainen

 

Ledare för Söndagsskolan  

Elin Andersson                  070-251 96 21
Irma Dahlberg                   0151-51 16 43
Else-Marie Lyreborg Olsson   070-540 59 54
Sanna Olsson                     073-534 95 77
Simon Olsson                    070-923 54 33