Bibelsamtalen fortsätter med början kl 18 tors 15 oktober

Vi fortsätter bibelsamtalen: enkel fika, vi läser och samtalar. Tobias Ålöw leder. Alla välkomna! Se vidare under ”Våra mötesplatser”.