Ekenkyrkan

FÖRSAMLINGEN OCH KYRKAN BYTER NAMN TILL ”EKENKYRKAN”

Vid ett församlingsmöte söndagen den 29 september 2013 bytte församlingen och kyrkan namn till Ekenkyrkan.

Namnet togs fram genom att alla hade uppmanats att lämna in förslag. 11 förslag hade kommit in. Omrösningen gjordes i två steg, där vi i det första med sluten omröstning valde ut de tre mest populära. Ny omröstning gjordes sedan för att kora ett förslag, som fått åtminstone 50% av rösterna. Denna sista omröstning fick göras om två gånger. Första gången var det så jämt, att inget förslag hade fått minst 50% av rösterna. Andra gången hade av misstag en blank röst lämnats in, så vi fick fler röstlappar än deltagare. Men i nästa omröstning stod det klart att ”Ekenkyrkan” vunnit.

Förslaget ”Ekenkyrkan” myntades av Agneta Zeidan, diakon i Svenska Kyrkan i Kållered. Detta är ytterligare ett bevis på, hur bra vi är på ekumenik i Kållered!