Inventering av missionskyrkor och -hus

INVENTERING AV MISSIONSKYRKOR OCH MISSIONSHUS

Länsstyrelsen har gjort en inventering av missionshus och missionskyrkor i Västra Götalandsregionen, totalt 627 stycken!! Den publicerades 2014 på Länsstyrelsens hemsida. Värd att ta en titt på, genom att klicka här !

Ekenkyrkan (f.d. Kållereds Missionskyrka) finns beskriven ibilaga 1 sid 206 och 218-222. Det är Rune Karlsson från oss, som varit behjälplig med fakta om f.d. Kållereds Missionshus (sid 218) samt Kållereds Missionskyrka (219-222).