Bokhylla

TaGe+   –  En bokhylla med kristna böcker du får ta och ge

En bokhylla för kristna böcker står i hallen utanför församlingssalen. Dessa böcker får du ta och behålla eller låna.

Bökhyllan har fått namnet ”TaGe+”, där Ta och Ge står för att du får ta böcker här och gärna också ge böcker, som andra får ta!

Hyllan rensas vid behov.