Pastorns sida

(2020-04-04)

Hej alla!

Så konstigt och så tomt att inte kunna fira gudstjänst i Ekenkyrkan i år. Inte på långfredagen och inte på påskdagen. Dessa gudstjänster och bibelberättelser kan vi inte dela med varandra i år. Vi kan inte dela sorgen och smärtan på långfredagen och inte glädjen, ljuset och livet på påskdagen. Därför har vi spelat in två filmer á 10 minuter i Ekenkyrkan. En för långfredagen och en för påskdagen. För sång och musik svarar Elisabeth och Mats Persson, Matz Engström står för det tekniska och jag läser från Bibeln. På detta sätt delar vi påskens budskap i år.

Vi vill inte att ni delar detta på nätet, då vi inte ägnade tid åt ljudbilden på den musikaliska kvalitén. Vi har gjort dem enbart för Ekenkyrkans medlemmar och vänner.

Guds välsignelser åt oss alla!

Ulla Brattö