Publicerat 

Församlingsavgift

Tillsammans vill vi nå nya människor med evangeliet och dela visionen för Equmeniakyrkan: en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. För detta har regionerna en viktig funktion. Det är här som stöd ges till samverkan mellan församlingarna och de gemensamma resurserna i vår kyrka når här församlingarna på ett tydligt sätt. Det i Equmeniakyrkan prioriterade arbetet för församlingarnas förnyelse, utveckling och växt sker också i hög utsträckning via regionerna.

I samband med beslutet om rambudgeten vid kyrkokonferensen 2014 fastställdes att den föreslagna avgiften ska vara 110 kr per församlingsmedlem.

En uträkning av storleken på er församlingsavgift kommer att skickas ut i mars i ett särskilt brev. Avgiften baseras på församlingarnas medlemsstatistik som sammanställs i början av året.​

Om ni har frågor – vänd er i första hand till er regionala kyrkoledare.

Jag önskar dig Guds rika välsignelse i er församlings liv och arbete!

Lasse Svensson
kyrkoledare